Verbod afsluitprovisie levensverzekeringen/hypotheken (= complexe producten)

Voor u (= consument) betekent het verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten een lagere premie!

Sinds 1 januari 2013 geldt er een verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en lijfrenteverzekeringen. Tot de complexe producten behoren ook hypotheken; voor hypotheken is het verbod op de afsluitprovisie dus ook van toepassing!  

Heeft u een verzekering zoals bovengenoemd die als complex kan worden beschouwd, afgesloten vóór 1 januari 2013, dan kan het voor u voordeliger zijn om de oude verzekering te beëindigen en een hele nieuwe verzekering af te sluiten. 

Nu afsluitprovisie voor complexe producten door de wetgever is verboden, betaalt u als consument een veel lagere premie voor hetzelfde product dat u vóór 1 januari 2013 heeft afgesloten! Vanaf 1 januari 2013 betaalt u namelijk nettopremie voor een dergelijke verzekering in plaats van brutopremie waar de verdiensten (= afsluitptrovisie) van de tussenpersoon inbegrepen zijn! 

 

Voor advies, neem dan contact op met mij!