Nieuws

HOGE KORTINGEN VOOR DE PARTICULIERE KLANT

U kunt echt goed profiteren met de Voertuigenkorting van ASR! Bij meer dan 2 voertuigen kunt u maximaal tot 25% korting op elk voertuig profiteren. Voertuigen: personenauto, bestelauto, kampeerauto of een motor.

Verder kunt profiteren tot 10% extra korting op de pakketkorting; hoe meer polissen in uw pakket, hoe hoger de korting.

Bent u benieuwd hoe hoog uw (pakket)korting bedraagt? 

Bel mij dan op mijn mobiele nummer: 06 20163930.

Lees verder...


Samenwerking met DAk & Voogd

Door samenwerking met DAK Collectief Ondernemen en Voogd & Voogd Diensten en Verzekeringen, 2 serviceproviders voor assurantietussenpersonen, kan ik u meer service en dienstverlening bieden op het gebied van schade- en levensverzekeringen en op het gebied van hypotheken! 

Alle particuliere en zakelijke polissen, zowel standaard als maatwerk kunnen ondergebracht worden bij schade- en/of levensverzekeraars die in Nederland actief zijn. 

 

Lees verder...


 

Voorbeeld premie-berekening overlijdensrisicoverzekering

Voor deze premie-berekening is uitgegaan van twee verzekerden, man + vrouw, beiden 25 jaar oud, beiden niet roker (overlijdensrisicoverzekering op 2 levens). Looptijd verzekering is 30 jaar en verzekerd is het bedrag van € 100.000. Komt één van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering te overlijden, krijgt de begunstigde/langstlevende € 100.000 uitgekeerd. 

De totale premie voor deze overlijdensrisicoverzekering bedraagt € 11,57 per maand. 

Heeft u een soortgelijke verzekering afgesloten vóór 1 januari 2013, is het raadzaam om de oude en de nieuwe premie met elkaar te vergelijken. De oude, veelal duurdere verzekering (al dan niet verpand aan een hypotheekverstrekker) kan te allentijde beëindigd worden en een nieuwe verzekering afgesloten worden met een lagere premie; zo kunt u op de premie tientallen euro's per maand besparen, honderden euro's op jaarbasis en duizenden euro's voor de resterende looptijd van de overlijdensrisicoverzekering. 

De lagere premie is het gevolg van het verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten (zoals de overlijdensrisicoverzekering). Dergelijke verzekeringen die na 1 januari 2013 worden afgesloten hebben gunstigere (lees: lagere) tarieven, daar voor dergelijke verzekeringen nettopremie wordt betaald in plaats van brutopremie waar de verdiensten (= afsluitprovisie) van de tussenpersoon inbegrepen zijn!

 

Voor advies inzake nieuwe premie, neem dan contact op met mij!

Lees verder...


 

Verbod afsluitprovisie levensverzekeringen/hypotheken (= complexe producten)

Voor u (= consument) betekent het verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten een lagere premie!

Sinds 1 januari 2013 geldt er een verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en lijfrenteverzekeringen. Tot de complexe producten behoren ook hypotheken; voor hypotheken is het verbod op de afsluitprovisie dus ook van toepassing!  

Heeft u een verzekering zoals bovengenoemd die als complex kan worden beschouwd, afgesloten vóór 1 januari 2013, dan kan het voor u voordeliger zijn om de oude verzekering te beëindigen en een hele nieuwe verzekering af te sluiten. 

Nu afsluitprovisie voor complexe producten door de wetgever is verboden, betaalt u als consument een veel lagere premie voor hetzelfde product dat u vóór 1 januari 2013 heeft afgesloten! Vanaf 1 januari 2013 betaalt u namelijk nettopremie voor een dergelijke verzekering in plaats van brutopremie waar de verdiensten (= afsluitptrovisie) van de tussenpersoon inbegrepen zijn! 

 

Voor advies, neem dan contact op met mij! 

 

 

Lees verder...


Aanstelling Klaverblad

Onlangs is de aanstelling voor zowel de schade als de levensverzekering bij Klaverblad Verzekeringen geregeld. Voor meer informatie over Klaverblad, verwijs ik u naar het tabblad 'Verzekeraars'. 

Lees verder...


DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PER 1 JULI 2013 VERPLICHT!

Per 1 juli 2013 verplicht de Wet Financiële Toezicht alle financiële dienstverleners te beschikken over een Dienstverleningsdocument (DVD) voor complexe producten.

In dit document staat wat Verzekeringskantoor Herten e/o (een financiële dienstverlener) voor u kan betekenen en hoeveel dat kost; nu andere financiële dienstverleners ook een gestandaardiseerd DVD hebben, kunt u de kosten voor de dienst of een product goed vergelijken. 

Lees verder...


Gewijzigde hypotheekregels 2013!

Per 1 januari 2013 zijn de regels op het gebied van hypotheken en het belastingplan 2013 drastisch gewijzigd! De wijziging heeft betrekking op zowel nieuwe als bestaande hypotheek:

  • Nieuwe hypotheekgevallen; starters kunnen alleen van de 30 jaar hypotheekrenteaftrek genieten wanneer er is gekozen voor een volledige Annuïteitenhypotheek of Lineaire hypotheek; bij Annuïteitenhypotheek zijn de brutolasten de komende 30 jaar even hoog waarbij de (hypotheek)rente in de loop der tijd steeds afneemt en de aflossing in de loop der tijd toeneemt. De nettolasten zullen aan het einde van de looptijd het hoogst zijn, vanwege de steeds afnemende hypotheekrente (en de lagere hypotheekrenteaftrek) en de hogere aflossing!
  • Bestaande hypotheekgevallen; mensen met een aflossingsvrije hypotheek kunnen tot 1 april 2013 deze hypotheek wijzigen in een andere hypotheekvorm zoals bijvoorbeel Spaarhypotheek met eventueel daaraan een verpande Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) polis. De KEW polis (box 1 polis) kent een maximale vrijstelling van ongeveer €154.000,00 per belastingplichtige. Het omzetten van de aflossingsvrije hypotheek kan financieel gunstiger zijn! Na 1 april 2013 zal de vrijstelling die voor een KEW of de spaarvariant SEW in box 1 geldt, worden afgeschaft.
Bij box 3 polissen (de zogenoemde Nieuw Regime polissen, afgesloten na 14-09-1999) bedraagt de vrijstelling ongeveer €21.000,00 per belastingplichtige. Wanneer de waarde van box 3 polis de vrijstelling van €21.000,00 overschrijdt dient elk jaar over de meerwaarde vermogensrendementsheffing betaald te worden. 
Nu de waarde van huizen steeds afneemt, is de kans op een restschuld bij verkoop van de woning ook steeds groter geworden; door het omzetten van de aflossingsvrije hypotheek naar bijvoorbeeld een Spaarhypotheek met een verpande box 1 polis (KEW of SEW) kan fiscaal gunstig vermogen worden opgebouwd en is de kans op een restschuld klein!

 

 

Lees verder...


Ook voor uw hypotheek zaken!

Om de service en de dienstverlening verder uit te breiden, heeft uw verzekeringskantoor de AFM vergunning uitgebreid met het bemiddelen in hypothecair krediet. 

Loopt de rentevastperiode van uw hypotheek af, wilt u uw hypotheek oversluiten of omzetten of sluit u een nieuwe hypotheek af, laat u hierbij goed informeren! Ga bij u zelf na of de nieuwe hypotheekvorm past bij uw financiële situatie. Uw hypotheeklasten moeten nu en eventueel na uw pensioenering betaalbaar blijven! 

 

Lees verder...


Uitbreiding AFM vergunningen met Levensverzekeringen en Bancaire zaken

Om de service en de dienstverlening te vergroten, heeft Verzekeringskantoor Herten e/o de noodzakelijke AFM vergunningen behaald om te kunnen bemiddelen en adviseren in Levensverzekeringen en Bancaire zaken. Aangaande uw inkomenssituatie, kan Verzekeringskantoor Herten e/o u ook van dienst zijn!

 

Lees verder...


 

Profiteer van de kernrelatiekorting op uw autopremie!

De totale korting kan wel tot 20% bedragen. Op één van de grootste kostenpost van al uw schadeverzekeringen kan de korting heel interessant voor u zijn. Vraag naar de voorwaarden!

 

Lees verder...


Premie Berekening Tool werkt weer!

De online Premie Berekening Tool van London Verzekeringen werkt nu weer optimaal. Het probleem rond de internetbeveiliging van Internet Explorer is nu na een maand gelukkig verholpen!

Lees verder...


Actie autotarief London tot april 2011!

Profiteer van de actie autotarief bij London Verzekeringen tot april 2011! De extra korting bedraagt maar liefst 20%!

Aanvragen dienen voor 1 april 2011 bij de afdeling acceptatie gedeponeerd te worden, en de ingangsdatum van de polis moet voor 1 mei 2011 aanstaande zijn. Dan is het actietarief van toepassing.

 

Lees verder...


Nieuwe assurantiebelastingpercentage

Met ingang van 1 maart 2011 wijzigt het Nederlandse assurantiebelastingpercentage van 7,5% naar 9,7%. De verhoging geldt voor premies met een premievervaldatum na 28 februari 2011.

Lees verder...


Gelukkig Nieuwjaar

Verzekeringskantoor Herten e/o wenst u een gelukkig en vooral gezond 2011!

Lees verder...


Oudere berichten