Gewijzigde hypotheekregels 2013!

Per 1 januari 2013 zijn de regels op het gebied van hypotheken en het belastingplan 2013 drastisch gewijzigd! De wijziging heeft betrekking op zowel nieuwe als bestaande hypotheek:

  • Nieuwe hypotheekgevallen; starters kunnen alleen van de 30 jaar hypotheekrenteaftrek genieten wanneer er is gekozen voor een volledige Annuïteitenhypotheek of Lineaire hypotheek; bij Annuïteitenhypotheek zijn de brutolasten de komende 30 jaar even hoog waarbij de (hypotheek)rente in de loop der tijd steeds afneemt en de aflossing in de loop der tijd toeneemt. De nettolasten zullen aan het einde van de looptijd het hoogst zijn, vanwege de steeds afnemende hypotheekrente (en de lagere hypotheekrenteaftrek) en de hogere aflossing!
  • Bestaande hypotheekgevallen; mensen met een aflossingsvrije hypotheek kunnen tot 1 april 2013 deze hypotheek wijzigen in een andere hypotheekvorm zoals bijvoorbeel Spaarhypotheek met eventueel daaraan een verpande Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) polis. De KEW polis (box 1 polis) kent een maximale vrijstelling van ongeveer €154.000,00 per belastingplichtige. Het omzetten van de aflossingsvrije hypotheek kan financieel gunstiger zijn! Na 1 april 2013 zal de vrijstelling die voor een KEW of de spaarvariant SEW in box 1 geldt, worden afgeschaft.
Bij box 3 polissen (de zogenoemde Nieuw Regime polissen, afgesloten na 14-09-1999) bedraagt de vrijstelling ongeveer €21.000,00 per belastingplichtige. Wanneer de waarde van box 3 polis de vrijstelling van €21.000,00 overschrijdt dient elk jaar over de meerwaarde vermogensrendementsheffing betaald te worden. 
Nu de waarde van huizen steeds afneemt, is de kans op een restschuld bij verkoop van de woning ook steeds groter geworden; door het omzetten van de aflossingsvrije hypotheek naar bijvoorbeeld een Spaarhypotheek met een verpande box 1 polis (KEW of SEW) kan fiscaal gunstig vermogen worden opgebouwd en is de kans op een restschuld klein!