Nieuws september 2013

 

Voorbeeld premie-berekening overlijdensrisicoverzekering

Voor deze premie-berekening is uitgegaan van twee verzekerden, man + vrouw, beiden 25 jaar oud, beiden niet roker (overlijdensrisicoverzekering op 2 levens). Looptijd verzekering is 30 jaar en verzekerd is het bedrag van € 100.000. Komt één van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering te overlijden, krijgt de begunstigde/langstlevende € 100.000 uitgekeerd. 

De totale premie voor deze overlijdensrisicoverzekering bedraagt € 11,57 per maand. 

Heeft u een soortgelijke verzekering afgesloten vóór 1 januari 2013, is het raadzaam om de oude en de nieuwe premie met elkaar te vergelijken. De oude, veelal duurdere verzekering (al dan niet verpand aan een hypotheekverstrekker) kan te allentijde beëindigd worden en een nieuwe verzekering afgesloten worden met een lagere premie; zo kunt u op de premie tientallen euro's per maand besparen, honderden euro's op jaarbasis en duizenden euro's voor de resterende looptijd van de overlijdensrisicoverzekering. 

De lagere premie is het gevolg van het verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten (zoals de overlijdensrisicoverzekering). Dergelijke verzekeringen die na 1 januari 2013 worden afgesloten hebben gunstigere (lees: lagere) tarieven, daar voor dergelijke verzekeringen nettopremie wordt betaald in plaats van brutopremie waar de verdiensten (= afsluitprovisie) van de tussenpersoon inbegrepen zijn!

 

Voor advies inzake nieuwe premie, neem dan contact op met mij!

Lees verder...


 

Verbod afsluitprovisie levensverzekeringen/hypotheken (= complexe producten)

Voor u (= consument) betekent het verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten een lagere premie!

Sinds 1 januari 2013 geldt er een verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en lijfrenteverzekeringen. Tot de complexe producten behoren ook hypotheken; voor hypotheken is het verbod op de afsluitprovisie dus ook van toepassing!  

Heeft u een verzekering zoals bovengenoemd die als complex kan worden beschouwd, afgesloten vóór 1 januari 2013, dan kan het voor u voordeliger zijn om de oude verzekering te beëindigen en een hele nieuwe verzekering af te sluiten. 

Nu afsluitprovisie voor complexe producten door de wetgever is verboden, betaalt u als consument een veel lagere premie voor hetzelfde product dat u vóór 1 januari 2013 heeft afgesloten! Vanaf 1 januari 2013 betaalt u namelijk nettopremie voor een dergelijke verzekering in plaats van brutopremie waar de verdiensten (= afsluitptrovisie) van de tussenpersoon inbegrepen zijn! 

 

Voor advies, neem dan contact op met mij! 

 

 

Lees verder...


Aanstelling Klaverblad

Onlangs is de aanstelling voor zowel de schade als de levensverzekering bij Klaverblad Verzekeringen geregeld. Voor meer informatie over Klaverblad, verwijs ik u naar het tabblad 'Verzekeraars'. 

Lees verder...


Oudere berichten