Voorbeeld premie-berekening overlijdensrisicoverzekering

Voor deze premie-berekening is uitgegaan van twee verzekerden, man + vrouw, beiden 25 jaar oud, beiden niet roker (overlijdensrisicoverzekering op 2 levens). Looptijd verzekering is 30 jaar en verzekerd is het bedrag van € 100.000. Komt één van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering te overlijden, krijgt de begunstigde/langstlevende € 100.000 uitgekeerd. 

De totale premie voor deze overlijdensrisicoverzekering bedraagt € 11,57 per maand. 

Heeft u een soortgelijke verzekering afgesloten vóór 1 januari 2013, is het raadzaam om de oude en de nieuwe premie met elkaar te vergelijken. De oude, veelal duurdere verzekering (al dan niet verpand aan een hypotheekverstrekker) kan te allentijde beëindigd worden en een nieuwe verzekering afgesloten worden met een lagere premie; zo kunt u op de premie tientallen euro's per maand besparen, honderden euro's op jaarbasis en duizenden euro's voor de resterende looptijd van de overlijdensrisicoverzekering. 

De lagere premie is het gevolg van het verbod op de afsluitprovisie voor complexe producten (zoals de overlijdensrisicoverzekering). Dergelijke verzekeringen die na 1 januari 2013 worden afgesloten hebben gunstigere (lees: lagere) tarieven, daar voor dergelijke verzekeringen nettopremie wordt betaald in plaats van brutopremie waar de verdiensten (= afsluitprovisie) van de tussenpersoon inbegrepen zijn!

 

Voor advies inzake nieuwe premie, neem dan contact op met mij!