Nieuwe assurantiebelastingpercentage

Met ingang van 1 maart 2011 wijzigt het Nederlandse assurantiebelastingpercentage van 7,5% naar 9,7%. De verhoging geldt voor premies met een premievervaldatum na 28 februari 2011.